22. 9. – Panelová diskusia Ferdinand Juriga – ľudový smer slovenskej politiky – v Univerzitnej knižnici v Bratislave

22. 9. – Panelová diskusia Ferdinand Juriga – ľudový smer slovenskej politiky – v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Ústav politických vied SAV a Univerzitná knižnica v Bratislave pozývajú

na podujatie

Panelová diskusia Ferdinand Juriga – ľudový smer slovenskej politiky

z cyklu Osobnosti slovenskej politiky

vo štvrtok 22. septembra 2016 o 16.30 hod. v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice na ventúrskej ul. 11 v Bratislave.

Panelisti:

Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. – Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.– Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

PhDr. Miroslav Pekník, CSc. – Ústav politických vied SAV

PhDr. Peter Zelenák, CSc. – Filozofická fakulta Univerzity Komeského Bratislava