22. 9. – Odovzdávanie Cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu – v Zichyho paláci v Bratislave

22. 9. – Odovzdávanie Cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu – v Zichyho paláci v Bratislave

Literárny fond pozýva

na slávnostné odovzdávanie Cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015,

ktoré každoročne udeľuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu – za najlepšie diela predchádzajúceho roka

vo štvrtok 22. septembra 2016 o 14.00 hod. v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. 9 v Bratislave na II. poschodí v Hudobnom salóne.

 

Zoznam ocenených je uverejený v rubrike Súťaže: Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 – Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu.