22. 2. – Literárne Slovensko 2018 – predstavenie prózPetra Balka, Jána Púčeka a Radovana Potočára – v Artfore v Banskej Bystrici

22. 2. – Literárne Slovensko 2018 – predstavenie prózPetra Balka, Jána Púčeka a Radovana Potočára – v Artfore v Banskej Bystrici

* Priestor v Artfore na Hornej Striebornej 10 v Banskej Bystrici dostane 22. 2. od 19.00 do 20.30 hod. aj nová slovenská tvorba, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta v tomto roku; podujatie Literárne Slovensko 2018 predstaví rozpracované prózy spisovateľov Petra Balka, Jána Púčeka a debutujúceho Radovana Potočára, z ktorých ukážky zaznejú v premiére, v podaní študentov herectva Akadémie umení Petra Magurského, Martina Stolára a Patrície Marikovskej.