21. 5. – Noc múzeí a galérií – v Kopilovej vile Trnave

21. 5. – Noc múzeí a galérií – v Kopilovej vile Trnave

Trnavský samosprávny kraj a Galéria Jána Koniarka v Trnave pozývajú na podujatie

Noc múzeí a galérii

v sobotu 21. 5. 2016 od 13.00 do 23.00 hod. v Kopplovej vile, Zelený kríček 3, v Trnave.
 

PROGRAM:

 

AKTUÁLNA VÝSTAVA:

Patrik Kovačovský/Marcin Berdyszak (PL): Voľný štýl – Výstava renomovaných sochárov stredoeurópskej výtvarnej scény. Vystavené sú prevažne cykly komornejších objektov, ale aj monumentálna inštalácia. Kurátor: Roman Popelár. Výstava trvá od 5. 5. do 26. júna 2016.

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

13:00 – 16:00 hod.

Tvorivé výtvarné aktivity a animačné hry pre deti – Organizované v spolupráci s Katedrou pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity v Trnave – v Kopplovej vile, Galéria Jána Koniarka, Zelený kríček 3, v Trnave

17:00 – 18:00 hod.

Kurátorský výklad Romana Popelára k výstave Patrik Kovačovský/Marcin Berdyszak (PL) Voľný štýl za účasti jedného z autorov – Kopplovej vile

18:00 – 19:00 hod.

Ozveny Anifilmu 2015 – Premietanie pásma animovaných filmov z medzinárodného festivalu Anifilm na tému Nenaratívne, experimentálne a hraničné formy animácie, kde je vidieť iný prístup k animácii. Namiesto rozprávania príbehu sa kladie dôraz na výtvarnú a zvukovú stránku filmu – v Kopplovej vile