21. 3. – Výstava publikácií Spolku slovenských spisovateľov a Vydavateľstva SSS – v Banskej Bystrici – POZÝVAME

21. 3. – Výstava publikácií Spolku slovenských spisovateľov a Vydavateľstva SSS – v Banskej Bystrici – POZÝVAME

Spolok slovenských spisovateľov a Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

pozývajú na

VÝSTAVU PUBLIKÁCIÍ

SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV A VYDAVATEĽSTVA SSS

v stredu 21. marca od 10.30 do 15.00 hod.

vo vestibule Filozofickej fakulty UMB

na Tajovského ul. 40 v Banskej Bystrici