21. 1. – Tvorivá dielňa pre deti (aj dospelých) – v Galérii TYPO&ARS v Bratislave-Vajnoroch

21. 1. – Tvorivá dielňa pre deti (aj dospelých) – v Galérii TYPO&ARS v Bratislave-Vajnoroch

Združenie deti a umenie pozýva

na tvorivú dielňu pre deti (aj dospelých)

v sobotu 21. januára 2017 od 10.00 hod. do 14.00 hod.

v Galérii TYPO&ARS na Roľníckej 349 v Bratislave-Vajnoroch.

 

***

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI 2017

Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349, Bratislava-Vajnory.

Veková hranica: deti od 4 rokov, menšie len so sprievodom. Účastníkom odporúčame obliecť si staršie veci.

Poplatok je 11 eur na osobu a deň (materiál + občerstvenie).

Všetky vyhotovené práce si účastníci po dokončení môžu vziať domov.

Prihlášky: Viera Čepcová (predseda OZ), tel.: 0903 477074, e-mail: cepec@typoars.sk.

Webová stránka: Združenie deti a umenie: TVORIVÉ DIELNE PRE DETI 2017. In: TYPO&ARS.

***

OZ Združenie deti a umenie má za sebou už 14 rokov tvorivej práce s deťmi – v spolupráci s Galé-riou TYPO&ARS zrealizovalo 436 tvorivých dielní pre 7 774 účastníkov. Svojimi aktivitami pri-spieva nielen k rozvoju tvorivého myslenia a tvorivej činnosti detí, ale aj k zachovaniu kultúrneho dedičstva a k rozvoju tradičných výtvarných techník a umeleckých remesiel:

* práca s hlinou – modelovanie, odlievanie, frotáž, glazovanie;

* maľba – na sklo, kamene, porcelán, na hodváb, maľba akvarelov a kraslíc;

* výroba ručného papiera – príprava recyklovaného papiera, frotáž, aplikácie;

* aplikácie z grafických papierov, kartónov a lepeniek – skladačky, pozvánky, pozdravy;

* základy grafických techník – monotypia, hydrografia, reliéfna slepotlač;

* knihárske práce – vyhotovenie knižných bločkov, paspárt, knižných záložiek, organizérov;

* koláže – výber motívov, kompozícia, strihanie, lepenie;

* drotárstvo – opletanie kameňov, zhotovovanie drôtových objektov;

* základy šperku – návrhy, výber použitých materiálov, zhotovenie šperku;

* textilné techniky – tapisérie bodacou technikou, splsťovanie;

* vianočné a veľkonočné pečenie a zdobenie medovníkov, oblátok, výroba plávajúcich sviečok.

 

Tvorivé dielne pre deti sú vždy v sobotu od 10.00 hod. – 14.00 hod. v týchto termínoch:

21. 1. 2017

18. 3 2017

 27. 5. 2017

 7. 10. 2017

 4. 2. 2017

 8. 4. 2017

 10. 6. 2017

21. 10. 2017

18. 2. 2017

22. 4. 2017

 9. 9. 2017

11. 11. 2017

 4. 3. 2017

13. 5. 2017

 23. 9. 2017

25. 11. 2017

 
15. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých (denne od 14.00 do 18.00 hod.):

3. – 7. 7. 2017 – 15. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 1. turnus

21. – 25. 8. 2017 – 15. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 2. turnus

 

25. 8. 2017 o 17.00 hod. – vernisáž výstavy prác účastníkov 15. ročníka tvorivých dielní pre deti a dospelých v Galérii TYPO&ARS

 

***

Tvorivé dielne pre deti a dospelých, ako aj výstava prác účastníkov tvorivých dielní sa realizujú v spolupráci s firmou TYPOARS, s.r.o. a s podporou Mestskej časti Bratislava-Vajnory, Bratislavského samosprávneho kraja a Hlavného mesta SR Bratislavy.

***

Foto: archív Galérie TYPO&ARS