20. 4. – Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Divadelného ústavu

20. 4. – Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Divadelného ústavu

Divadelný ústav pozýva

na verejný odpočet činnosti a hospodárenia Divadelného ústavu za rok 2016

vo štvrtok 20. apríla 2017 o 10. 00 hod. v Divadelnom ústav v Izbe manželov Borodácovcov na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.

***

Kompletná Správa o činnosti a hospodárení Divadelného ústavu za rok 2016 je uverejená na webovej stránke www.theatre.sk v časti Divadelný ústav – Dokumenty.

---

Kontakt/informácie:

Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditelka DÚ

Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager

Divadelný ústav

Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava

Tel: 02 20487 603, 0917 404 505