20. 4. – Prednáška M. Hronca o SLOVENSKOM KOMLÓŠI – v Mestskej knižnici v Bratislave

20. 4. – Prednáška M. Hronca o SLOVENSKOM KOMLÓŠI – v Mestskej knižnici v Bratislave

Mestská knižnica v Bratislave pozýva

NA PREDNÁŠKU pri príležitosti 270. VÝROČIA ZALOŽENIA SLOVENSKÉHO KOMLÓŠA, najväčšej slovenskej obce v Rakúsko-Uhorsku

v stredu 20. 4. o 16.30 hod. v Galérii Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, na Kapucínskej 1 v Bratislave.

O histórii i súčasnosti Slovenského Komlóša bude prednášať Ing. M. Hronec. Organizujú: Združenie spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku, Spolok Slovákov z Juhoslávie na Slovensku, Matica slovenská.