20. 4. – Prednáška a workshop medzinárodného režiséra, spisovateľ a učiteľa slovenského pôvodu JACKA GARFEINA – v Korzo café & restaurtant v Bratislave

20. 4. – Prednáška a workshop medzinárodného režiséra, spisovateľ a učiteľa slovenského pôvodu JACKA GARFEINA – v Korzo café & restaurtant v Bratislave

Atelier XIII a Korzo v Bratislave pozývajú

na prednášku a workshop (Master Class) JACKA GARFEINA –

Slováka, ktorý prežil peklá holokaustu, po svojom oslobodení založil s Paulom Newmanom Actors Studio West v Los Angeles a svoje štúdiá v New Yorku a Paríži a ktorý sa po prvý raz od svojho exilu vracia späť na Slovensko –

 

vo štvrtok 20. apríla 2017 od 10.00 do 15.30 hod. v Korzo café & restaurtant na Hviezdoslavovo nám. 3 v Bratislave.

 

Iniciátorka projektu: Sofia Nováková

 

Vstupné: 25 eur. 

Lístky si môžete zakúpiť na www.predpredaj.sk alebo v KORZO café & restaurant na Hviezdoslavovom nám. 3 v Bratislave.

***

O projekte

Jack Garfein je medzinárodný divadelný a filmový režisér, spisovateľ a učiteľ, ktorý ovláda niekoľko jazykov a stal sa celosvetovou kapacitou v oblasti dramatického umenia. Tým, že sa narodil na Slovensku predstavuje kľúčovú postavu v kontexte lepšieho pochopenia prežívania udalostí druhej svetovej vojny a jej odkazu, ktorý je najmä v súčasnej napätej svetovej situácií obzvlášť dôležité akcentovať. Za svoj umelecký prínos získal mnoho ocenení, napríklad cenu Masque d´Or pre najlepšieho učiteľa drámy vo Francúzsku. Jeho penzum vedomostí spolu s aktívnou interakciou so študentmi ho robí žiaducim prednášajúcim.

Priebeh prednášky

Workshop a prednáška v rámci divadelného a filmového herectva, histórie divadla a odborného výkladu s hĺbkovou analýzou sa zameriava na poznatky z jeho knihy Life and Acting-Techniques for an Actor (v preklade do slovenčiny Žiť a hrať – herecké techniky. V rozhovore a konferencii s Jackom Garfeinom priblíži svoj život a náhľady.

Cieľ projektu

Projekt podporuje rozvoj umeleckej osobnosti, testuje intuitívny proces prostredníctvom holistickej techniky a podvedomia, technické zručnosti pre hranie na javisku a pred kamerou. Technika implementuje aj iné médiá, ktoré prispievajú k lepšiemu porozumeniu hereckému umeniu. Návšteva Jacka Garfeina je vzácnym zdrojom informácií o divadelnej histórii, ktoré sa študenti a učitelia dozvedia z prvej ruky od zakladateľa Actors Studio West. Tým, že im sprístupní základné schopnosti a historické pozadie, poskytuje možnosť porovnať rozličné prístupy k herectvu a réžii z pohľadu vedúcej osobnosti amerického divadla a filmu a zároveň ponúkne platformu aj pre medzinárodných návštevníkov (z ambasád, anglo-americká komunita a pod.).

Dosah projektu

Keďže Jack Garfein je Slovák, ktorý prežil holokaust druhej svetovej vojny, bude podnetné priviesť ho pred slovenské publikum, ktoré môže inšpirovať nielen ako skvelý učiteľ, ale aj ako ľudská bytosť.

Potenciál spolupráce

Študenti – absolventi prednášok získajú lepšiu predstavu o zahraničných technikách, povedomie o divadelnom a filmovom herectve v USA a rozšíria si horizonty v oblasti kreativity tejto profesie. Potenciál vzbudenia zvedavosti a otvorenia dialógu sa môže stať dôležitými najmä pre budúce generácie umelcov. Jeho prednášky a workshopy môžu vyústiť do dlhodobej spolupráce s novým Štúdiom Jacka Garfeina v New Yorku, založené v januári 2017. Absolventom prednášok sa zároveň priblížia možnosti cestovať a zúčastniť sa tohto kurzu, a tým šíriť dosah slovenských umelcov v zahraničí, rovnako ako pritiahnuť zahraničných umelcov na Slovensko, a takto podporovať medzinárodnú umeleckú spoluprácu.

 

(Zdroj: e-mail DÚ z 12. 4. 2017 + prílohy: plagát a tlačová správa od Atelier XIII)

 

Informácie:

Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager

Divadelný ústav

Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava

Tel: 02 20487 603, 0917 404 505

E-mail: dusan.poliscak@theatre.sk