20. 10. – Výstava Ján Triaška: Postava (Po)stoj – v Považskej galérií umenia v Žiline (Výstava potrvá do 20. 11. 2016)

20. 10. –  Výstava Ján Triaška: Postava (Po)stoj –  v Považskej galérií umenia v Žiline (Výstava potrvá do 20. 11. 2016)

Považská galéria umenia v Žiline pozýva

na výstavu

Ján Triaška: Postava (Po)stoj

od 20. 10. do 20. 11. 2016 v Považskej galérií umenia v Žiline.

Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová

 

***

Výstava v prestaví aktuálnu tvorbu autora, v ktorej nosným znakom je figúra a proces figurácie. V obrazoch Jána Triašku je figurácia kľúčovou kontextuálnou jednotkou, ktorá kriticky reaguje súčasné - predovšetkým negatívne kultúrnospoločenské fenomény. Kritický akcent je prítomný v sériách malieb venovaných establišmentu spojeného so získavaním bývania, či v tzv. kávových maľbách, kde sa autor navracia k ojedinelému motívu piktogramu. Hlavnou ambíciou výstavy je prezentovať typ maľby plynúci mimo majoritného prúdu – všeobecne obľúbeného pre vizuálnu spektakularitu, ktorá je však často býva výsledkom technických a technologických špekulácií.