2. 5. – Tlačová konferencia festivalu Nová dráma/New Drama 2018 – v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave

2. 5. – Tlačová konferencia festivalu Nová dráma/New Drama 2018 – v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave

Divadelný ústav pozýva

na tlačovú konferenciu festivalu

Nová dráma/New Drama 2018

2. mája 2018 o 13.00 hod.

v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

 

Za účasti

  • Vladislava Fekete – riaditeľka festivalu a riaditeľka Divadelného ústavu
  • Zuzana Kronerová – čestná riaditeľka festivalu
  • Martina Mašlárová – členka dramaturgickej rady
  • Vladimír Grežo – riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Program tlačovej konferencie

  • Predstavenie festivalu, poroty a vizuálneho riešenia festivalu
  • Predstavenie súťažných inscenácií festivalu Nová dráma/New Drama 2018
  • Predstavenie programu zahraničnej sekcie Focus Chorvátsko
  • Predstavenie sprievodného programu
  • Vyhlásenie mien finalistov súťaže pôvodných dramatických textov DRÁMA 2017
  • Informovanie o hosťoch festivalu, predaji vstupeniek a ďalších zaujímavostiach

***

Na otázky prítomných zástupcov médií a verejnosti budú pripravení odpovedať aj členovia organizačného tímu festivalu: Dominika Zaťková (hlavná koordinátorka festivalu), Zuzana Uličianska (medzinárodná konferencia), Veronika Stepanovičová (manažérka, scénické čítanie Trojboj, súťaž DRÁMA 2017) a Dušan Poliščák (PR manažér festivalu). Na tlačovej konferencii sa zúčastnia aj zástupcovia divadiel, ktorých inscenácie súťažia v hlavnom programe festivalu.

---

Mgr. art. Dušan Poliščák

PR manager Nová dráma/New Drama Festival

Divadelný ústav / Theatre Institute   

Jakubovo námestie 12

813 57 Bratislava, Slovakia

Tel: 02 20487 603,  mobil: 0917 404 505

dusan.poliscak@theatre.sk