2.4 miliardy eur na podporu opatrení súvisiacich s migráciou

2.4 miliardy eur na podporu opatrení súvisiacich s migráciou

Európska komisia schválila tento mesiac 23 viacročných národných programov v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF). Na sedemročné obdobie 2014 – 2020 je k dispozícii približne 2,4 miliardy EUR. Ďalších 13 programov bude schválených v priebehu tohto roka.

Peniaze budú smerovať do členských štátoch v prvej línii, ako Grécko a Taliansko, a do ďalších členských štátov EÚ, ktoré sú vystavené veľkým migračným tokom.

Fond AMIF sa zameriava na  zlepšenie prijímacích kapacít, zosúladenie azylových konaní s normami Únie, na integráciu migrantov na miestnej a regionálnej úrovni a na zvýšenie účinnosti programov pre návrat.

Prostriedky z ISF sú k dispozícii na cezhraničnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva a na posilnenie schopnosti členských štátov účinne riadiť riziká súvisiace s bezpečnosťou (napríklad: terorizmus a násilná radikalizácia, obchodovanie s drogami, počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi).

Slovenský národný program Fondu pre azyl a migráciu patrí medzi už schválené. Slovensko jeho prostredníctvom získa na sedemročné obdobie čiastku 13,1 miliónov eur. Tieto prostriedky sú k dispozícii na rôzne projekty, napríklad na podporu efektívneho azylového systému, zlepšenie zberu dát a štatistík, zlepšenie služieb poskytovaných zraniteľným skupinám (sociálna, psychologická podpora, tlmočnícke služby a pod.). Slovensko sa sústredí aj na silnejšie zapojenie miestnych a regionálnych aktérov, ako aj na zlepšenie integračných služieb (právne a administratívne poradenstvo, jazykové školenia, pracovné poradenstvo a  pod.)

Ingrid Ludviková,

Tlačové oddelenie, Zastúpenie Európskej Komisie v SR

 

PRÍLOHA: Pridelené finančné prostriedky podľa členských štátov (zdroj: tlačová správa)