19. 10. – Prezentácia knihy básní Milana Jedličku a fotografií Ivana Šipkovského – v Divadle Jána Palárika v Trnave

19. 10. – Prezentácia knihy básní Milana Jedličku a fotografií Ivana Šipkovského – v Divadle Jána Palárika v Trnave

Trnavský samosprávny kraj, Divadlo Jána Palárika, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozývajú

na prezentáciu knihy básní Milana Jedličku a fotografií Ivana Šipkovského

Reminiscencie

a spomienkové stretnutie pri príležitosti nedožitej sedemdesiatky a desiateho výročia predčasného odchodu

pedagóga a literáta doc. Ing. Milana Jedličku, PhD.

vo štvrtok 19. októbra 2017 o 16.00 hodine

v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave.

Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš, PhD.

 

Kontakt/informácie:
Benjamína Jakubáčová, zástupkyňa riaditeľky
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova ul. 1, 918 20 Trnava
www.kniznicatrnava.sk
E-mail: bjakubacova@kniznicatrnava.sk
Mobil: 0949871615

 

(Zdroj: KJFT, e-mail z 2. 10. 2017)