19. 1. v Nové galerii v Prahe

19. 1. v Nové galerii v Prahe

Nová galeria v Prahe pozýva

na uvedenie katalogu a dernisáž Martina Salajky – Somnambul

v piatok 19. januára 2018 od 19.00 hod. 

v Nové galerii na adrese: Balbínova 26, Praha 2.

 

Zdroj: e-mail z 13. 1. 2018.