18. 11. – Výstava MAJSTRI ČESKEJ FOTOGRAFICKEJ AVANTGARDY – v Pálffyho paláci GMB v Bratislave

18. 11. – Výstava MAJSTRI ČESKEJ FOTOGRAFICKEJ AVANTGARDY –  v Pálffyho paláci GMB v Bratislave

Galéria mesta Bratislavy Vás pozýva na stretnutie z cyklu pre seniorov TAJOMSTVÁ UMENIA – MAJSTRI ČESKEJ FOTOGRAFICKEJ AVANTGARDY v stredu 18. novembra 2015 o 14. hod. v Pálffyho paláci GMB v Bratislave.

Vstupné: 1,50 €/osoba (platí len pre seniorov)
Viac informácií nájdete na stránke .

Výstava uvádza diela priekopníkov českej modernej fotografie Františka Drtikola, Jaroslava Rösslera, Jaromíra Funkeho a Eugena Wiškovského. Za hlavné centrá medzivojnovej avantgardnej fotografie sa právom považujú Francúzsko, Nemecko a Rusko. Aj v Československu sa však v rovnakom čase zrodili mnohé fotografické diela, ktoré nie sú len napodobeninou cudzích vzorov, ale výrazne sa podieľali na vývoji umeleckej fotografie. Program bude viesť Bc. Michaela Bosáková.