17. 3. – 19. 6. – Výstava Jána Bergera Kontinuum

17. 3. – 19. 6. – Výstava Jána Bergera Kontinuum

Galéria mesta Bratislava pozýva na vernisáž výstavy

Ján Berger: Kontinuum (obrazy po roku 2000)

vo štvrtok 17. marca 2016 o 18.00 hod. na prízemí Mirbachovho paláca na Františkánskom nám. 11 v Bratislave.

Výstava potrvá do 19. júna 2016.

Úvodné slovo: Mgr. Xénia Lettrichová

Otvorené denne okrem pondelka od 11.00 hod. do 18.00 hod.

***

Maliar Ján Berger (* 1944) na rozdiel od väčšiny svojich autorských výstav túto v poradí tretiu v Galérii mesta Bratislavy pomenoval, KONTINUUM (obrazy po roku 2000), ktorá v Mirbachovom paláci potrvá od 17. marca do 19. júna 2016. Autor názvom naznačuje zásadný charakter celoživotných maliarskych krokov, zas podnázvom akcentuje svoju výstavu retrospektívneho charakteru v roku 2000, ktorá bola pre maliara dôležitým rozhraním. Nezvrátila však jeho nastavenie. Ján Berger ani v čase, keď sa vo svete, ale i u nás objavila hlučná snaha „usvedčiť“ bytostný spôsob ľudského reagovania a vyjadrovania akým maľba je, z neaktuálnosti, bez zaváhania pokračoval a zároveň v duchu vlastných presvedčení viedol aj jeden z maliarskych ateliérov na VŠVU v Bratislave. 

Súčasná výstava v Galérii mesta Bratislavy predstavuje verejnosti súbor Bergerových obrazov, ktoré vznikli po roku 2000 a ktoré ešte neboli vystavované. Súbor sa nesie s klíme mýtických obsahov, má svoje dominanty i kontrapunkty. Niektoré autorom cielene zaradené diela pochádzajú zo staršieho obdobia.

Autorka textu v Bergerovej monografii (2014) Xénia Lettrichová medzi iným napísala: „...Na slovenskej výtvarnej scéne patrí k menšinovej a postupom času stále sa zmenšujúcej skupine maliarov, ktorí majú v sebe ako samozrejmosť zakódovaný morálny imperatív. Autorskú česť a úctu k maliarskemu umeniu, poctivosť, pôvodnosť v námete a interpretácii...Maliarskym programom Jána Bergera je reflexia vlastnej skúsenosti, životných pocitov a poznania. Reflexia svojej doby a svojho života. Vďaka tomu sa z jeho tvorby nikdy nestratila autentická aróma... Farba má v jeho maliarskom programe ťažiskové postavenie, ďaleko významnejšie než ako je v súčasnom maliarstve bežné, kde sa povedané s istou zovšeobecňujúcou licenciou, chápe ako vizuálna látka... Bergerove cítenie a práca s ňou, spôsob ako obsiahne bohatstvo a krásu jej jazyka, sú osobné, jedinečné ako odtlačok prsta...“

 

(Zdroj: GMB, e-mail zo 14. 3. 2016)