15. 5. – Výstava Historické dokumenty z francúzskych archívov na Bratislavskom hrade (výstava potrvá do 30. 6. 2018)

15. 5. – Výstava Historické dokumenty z francúzskych archívov na Bratislavskom hrade (výstava potrvá do 30. 6. 2018)

Francúzsky inšitút na Slovensku pozýva

na výstavu historických dokumentov týkajúcich sa vzniku Česko-Slovenska

od 15. mája do 30. júna 2018

na Bratislavskom hrade.

***

Pri príležitosti konania sa velkej výstavy k storočnici založenia Česko-Slovenska pod názvom "Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava", ktorá bude prezentovaná na Bratislavskom hrade od 26. apríla do 9. septembra 2018, archívy francúzskeho ministerstva zahraničných vecí zapožičiavajú Slovenskému národnému múzeu originály česko-slovenských ratifikácií trojice mierových zmlúv z Versailles, Saint-Germain-en-Laye a Trianonu.

Trojica historických dokumentov týkajúcich sa priamo vzniku Česko-Slovenska bude na Bratislavskom hrade vystavená od 15. mája do 30. júna 2018.

 

(Zdroj: FI, e-mail zo 4. 5. 2018)