15. 2. – Poviedky o láske – Iris Kopcsayová: Bez lásky a Márius Kopcsay: Asvabaždénie – v Metskej knižnici v Bratislave

15. 2. – Poviedky o láske – Iris Kopcsayová: Bez lásky a Márius Kopcsay: Asvabaždénie – v Metskej knižnici v Bratislave

Mestská knižnicapozýva na:
literárne spojenie Medzinárodného dňa poviedky a zamilovaného Valentína

Poviedky o láske

v pondelok 15. 2. 2016 o 18. hod. v suterénnom priestore Pod knižnicou na nádvorí MKB na Klariská ul. 16 v Bratislave.

O láske k a v literatúre budú hovoriť bývalí manželia a súčasní kolegovia Iris Kopcsayová, Márius Kopcsay a moderátor Dado Nagy. Obom práve vyšli knihy.

Iris Kopcsayová: Bez lásky

Márius Kopcsay: Asvabaždénie

Projekt Čítajme slovenskú literatúru - prezentácie knižných noviniek za účasti autorov, príležitostne aj s hudobným sprievodom.