15. 12. – Rendezvous pod schodami (12) – s hosťom STANISLAVOM BRTOŠOM a spoluhosťom ANTONOM LAUČEKOM – v Mestskej knižnici v Ružomberku

15. 12. – Rendezvous pod schodami (12) – s hosťom STANISLAVOM BRTOŠOM a spoluhosťom ANTONOM LAUČEKOM – v Mestskej knižnici v Ružomberku

Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov – KO Žilina,

Mestská knižnica v Ružomberku

pozývajú na podujatie

Rendezvous pod schodami (12)

vo štvrtok 15. decembra 2016 o 16.00 hod. v Mestskej knižnici v Ružomberku, Podhora 33.

 

Hosť večera:

básnik a rímskokatolícky kňaz

Mgr. STANISLAV BRTOŠ

 

a spoluhosť:

spisovateľ, humorista a vysokoškolský pedagóg

doc. PhDr. ANTON LAUČEK, PhD.

 

Stanislava Brtoša predstaví spisovateľka a pedagogička Ing. OĽGA KOLLOVÁ a Antona Laučeka vysokoškolský pedagóg a kultúrny aktivista doc. PaedDr. MARTIN PAPČO, PhD.

*

Súčasťou programu bude aj slávnostný akt odovzdania členského preukazu Spolku slovenských spisovateľov B. MOTEJLEKOVI.