15. 1. – Slávnostné služby Božie a pietna spomienku pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra a Karola Štúra – V Modre

15. 1. – Slávnostné služby Božie a pietna spomienku pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra a Karola Štúra – V Modre

Mesto Modra, Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra

pozývajú na

na slávnostné služby Božie a pietnu spomienku pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra a Karola Štúra

v nedeľu 15. januára 2017 o 9.30 hod. v Slovenskom evanjelickom kostole v Modre. 

*

Po službách Božích sa bude konať pietna spomienka na modranskom cintoríne.

***

Hostí pozývajú na stretnutie v priestoroch evanjelickej fary, ktoré sa bude konať po ukončení podujatia.

 

Viac: Kultúrne centrum Modra

Kontakty:

primator@msumodra.sk

Tel.: 033 647 21 12

 

Foto: KC Modra