14. 6. – Inscenácia divadla NA PERÓNE Búvaj – v Štúdiu 12 DÚ v Bratislave

14. 6. – Inscenácia divadla NA PERÓNE Búvaj – v Štúdiu 12 DÚ v Bratislave

Divadelný ústav a Štúdio 12 pozýva v rámci projektu Divadelné skratky

na najnovšiu inscenáciu divadla NA PERÓNE Búvaj

v utorok 14. júna 2016 o 19.00 hod. v Štúdiu 12 Divadelného ústavu v Bratislave.


Po hre Zuzana Psotková, herečka a členka tímu Kulturfabrik Tabačka, predstaví činnosť divadla a priestoru.

 

Viac informácií nájdete na: https://www.theatre.sk/news/480/161/Junove-Divadelne-skratky-v-studiu-12/.

 

***

Divadelný ústav a Štúdio 12 pokračujú v projekte Divadelné skratky – naširoko o slovenských divadlách. Projekt postupne predstavuje a prezentuje minulosť a súčasnosť mimobratislavských divadiel a nezávislých kultúrnych centier. Prezentácia je vždy spojená s prednáškou a hosťovaním inscenácie pozvaného divadla. V rokoch 2013 – 2015 sa v rámci tohto projektu v Bratislave predstavili Mestské divadlo zo Žiliny, Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova, Divadlo Pôtoň z Bátoviec, STANICA Žilina-Záriečie a Divadlo J. G. Tajovského zo Zvolena.

Najnovšia inscenácia divadla NA PERÓNE Búvaj kladie naliehavé a často zanedbávané otázky dneška. Je staroba atribútom času alebo synonymom senility? Kto vlastne sú tí starí ľudia? Inscenácia vznikla na základe autentických výpovedí klientov zariadenia pre seniorov ako divadelná koláž smutno-smiešnych výjavov zo života. Zdramatizovaná mozaika autentických výpovedí je vešteckou guľou do vráskavého sveta plného vyblednutých spomienok, drobných životných útrap, sklamaní, šťastia, múdrosti ale aj telesnej žiadostivosti, unikajúceho moču a malých milých nedorozumení.

 

Autor: NA PERÓNE, Ján Luterán
Účinkujú: Peter Kočiš, Zuzana Psotková, Jana Wernerová, Michaela Domovcová a. h.
Odborná konzultantka: Petra Brandoburová
Choreografia: Anna Till (GER)
Scénografia: Zuzana Formánková
Hudba: Miroslav Tóth
Svetlo: Dušan Kopčo
Zvuk a animácie: Palko Matia
Réžia: NA PERÓNE

Vznik inscenácie bol podporený z grantového programu mesta Košice.

www.naperone.sk

Rezervácia vstupeniek:
Tel.: 02 / 204 87 602, e-mail: studio12@theatre.sk

***

Kontakt/informácie:

Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager

Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava

Tel: 02/204 87 603, e-mail: dusan.poliscak@theatre.sk