14. 4. – Uvedenie knihy Testimonium hoc verum est – Kytica vďaky a úcty slovenskému historikovi Milanovi S. Ďuricovi – v Zichyho paláci v Bratislave

14. 4. – Uvedenie knihy Testimonium hoc verum est – Kytica vďaky a úcty slovenskému historikovi Milanovi S. Ďuricovi – v Zichyho paláci v Bratislave

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, Slovenský ústav v Ríme, Ústav dejín kresťanstva Libri Historiae, o. z., Vydavateľstvo Post Scriptum pozývajú na uvedenie knihy

Testimonium hoc verum est

Kytica vďaky a úcty slovenskému historikovi Milanovi S. Ďuricovi, čestnému členovi Slovenského ústavu, k jeho 90. narodeninám

vo štvrtok 14. apríla 2016 o 16.00 hod. v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.

 

Vystúpia: Július Binder, Eva Kristínová, Ivan Ožvát, Jozef M. Rydlo, Jozef Šimonovič a dychové trio Barbora Gálová, Martina Lišková, Richard Košický