13. 7. – Vernisáž výstavy Od genetiky po epigenetiku – OTCOVIA A SYNOVIA – HOMMAGE à Jozef Jankovič – v Tatranskej galérii v Poprade (výstava potrvá do 27. 8. 2017)

13. 7. – Vernisáž výstavy Od genetiky po epigenetiku – OTCOVIA A SYNOVIA –  HOMMAGE à Jozef Jankovič – v Tatranskej galérii v Poprade (výstava potrvá do 27. 8. 2017)

Tatranská galéria v Poprade

pozýva

na otvorenie výstavného projektu

Hommage à Jozef Jankovič

OD GENETIKY PO EPIGENETIKU

(otcovia a synovia)


vo štvrtok 13. júla 2017 o 17.00 hod. v Tatranskej galérii v Poprade na Hviezdoslavovej 12.

 

Kurátori výstavy: Anna Ondrušeková a autori

 

Výstava potrvá do 27. augusta 2017.

 

***

Jozef Jankovič a Patrik Kovačovský (Slovensko), Jan Berdyszak a Marcin Berdyszak (Poľsko),

Veso Sovilj a Mladen Miljanovič (Bosna a Hercegovina)

Výstava od genetiky po epigenetiku obsahuje diela vybraných umelcov z troch  európskych krajín, aby ukázala v čo najväčšej miere širokú škálu nápadov a prostriedkov artikulácie

 

***

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

***

Projekt spája šesť umelcov (všetci pôsobili, alebo pôsobia ako vysokoškolskí profesori na umeleckých školách) z troch európskych krajín, Jan Berdyszak, Josef Jankovič, Veso Sovilj ako otcovia-majstri, Marcin Berdyszak, Patrik Kovačovský, Mladen Miljanovič – ako synovia-žiaci.

Prenos génov z nás robí biologickú kreáciu, ktorá sa skladá z genetických častí našich rodičov a prarodičov. Biologické dedičstvo po predkoch nie je jediným faktorom, ktorý ovplyv­ňuje duchovno človeka. Pre subjektívnosť človeka je dôležité aj prostredie, v ktorom vyrastá a vyvíja sa jeho genetická aj duchovná individualita. Na svojej ceste životom sa stretávame s inými subjektmi, rôznymi kultúrami a krajinami. Aj tieto udalosti nám pomáhajú kreovať našu osobnosť a týmto témam sa venuje spoločný projekt šiestich umelcov troch kultúr. Jan Berdyszak (1934 – 2014) v rokoch 1952 – 1958 študoval na oddelení plastiky Akadémií umení v Poznani, kde nakoniec pôsobil aj ako pedagóg. Zúčastnil sa mnohých výstav v Poľsku aj v zahraničí. Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti súčasného sochárstva v poľskom umení.

V roku 1988 bol menovaný rytierom Rádu Polonia Restituta a v roku 1999 získal doktorát honoris causa na Akadémii výtvarných umení v Bratislave.

Marcin Berdyszak (*1964) v Poznani vyštudoval sochárstvo a maľbu na Akadémii umení v Poznani (ASP), kde pôsobí ako vysokoškolský profesor ( v rokoch 2008 – 2016 ako rek­tor ASP). Absolvoval stáž na VŠVU v Bratislave. Venuje sa inštaláciám, svojimi prácami pro­vokuje súčasnú konzumnú spoločnosť a hľadá zmysel prepojenia medzinárodných kultúr.

V Tatranskej galérii vystavuje po tretí krát. Svoje práce však prezentoval na individuálnych ako aj kolektívnych výstavách v mnohých krajinách.

Jozef Jankovič (1937 – 2017) v rokoch 1956 –1962 študoval v Bratislave na Vysokej škole výt­varných umení v ateliéri zakladateľa moderného slovenského sochárstva u Jozefa Kôstku. Je držiteľom viacerých ocenení – Grand Prix na bienále Danuvius v Bratislave (1968), Rad Ľudovíta Štúra II. triedy (2004) 2012 – Krištáľové krídlo v kategórii výtvarné umenie, jeho diela sú zastúpené v zbierkach viacerých európskych kultúrnych inštitúcií. Jeho celoživotné dielo je podobenstvom o človeku, o drámach jeho individuálneho a spoločenského osudu. Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského výtvarného umenia. Patrik Kovačovský (*1970) vyštudoval sochárstvo na VŠVU v Bratislave a multimédia/film na študijnej stáži v Kalifornii. V roku 1996 získal cenu Výtvarník roka (dnes cena Oskara Čepana). Kombinuje inštalácie, sochu, maľbu alebo počítačovú grafiku ako aj video, film, a fotografiu. Pôsobí ako vysokoškolský profesor na VŠVU v Bratislave.

Veso Sovilj (*1954) v roku 1981 ukončil Akadémiu umení v Belehrade. Žije a pôsobí v Banja Luke (dnešná Bosna a Hercegovina) ako profesor Akadémií umení. Venuje sa postaveniu umelcov a umenia v dnešnej dobe, vzťahu medzi umením, umelcami, politikmi, štátom a spoločnosťou a aj téme izolácie. Používa všetky dostupné média, cez kresbu, maľbu, tlač, video, objekty, sochy, inštalácie až po environmentálnu prácu.

Mladen Miljanovič (*1981) po ukončení vojenskej školy vyštudoval Akadémiu výtvarných umenív Banja Luke (dnešná Bosna a Hercegovina), kde aktuálne pôsobí ako profesor. Mladen Miljanovič prekračuje geografické a historické hranice a vedie nás k metafyzickým a existenciálnym oblastiam. Otvára každú tematiku smerom k životu a smrti, vojne a pokoju, bolesti a radosti, násilia a uzdravenia, čím zahŕňa široké spektrum existencie.

***

Viac na www.tatragaleria.sk

 

(Zdroj: TG, e-mail zo 7. 7. 2017)