13. 3. – Výstava Mám rada pozornosť – venovaná historickej budove Pretória – v Banskej Bystrici

13. 3. – Výstava Mám rada pozornosť – venovaná historickej budove Pretória – v Banskej Bystrici

Stredoslovenská galéria Banská Bystrica pozýva

na komentovanú prehliadku výstavy

Mám rada pozornosť

venovanú historickej budove Pretória

v utorok 13. marca 2018 o 17.00 hod.

v Pretóriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.

Výstavou návštevníkov prevedie kurátorka Zuzana L. Majlingová

 

***

Výstava Mám rada pozornosť je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória SSG v Banskej Bystrici. Zaoberá sa umeleckou a teoretickou reflexiou historickej budovy a myšlienkou otvorenosti galerijnej inštitúcie, ktorá v nej v súčasnosti pôsobí. Návštevníkom sú voľne sprístupnené všetky priestory budovy – obslužné, nevýstavné priestory chodieb, pivnice, podkrovia či loggie. Práve v týchto priestoroch sa zachovalo najviac architektonických detailov, ktoré ukazujú historické stavebné etapy objektu.  

Výstava vychádza z iniciatívy výtvarníčky Lucie Luptákovej, ktorá sa reflexiou tohto priestoru zaoberá už niekoľko rokov a ktorá spoločne s kurátorkou prizvala k participácii na projekte ďalších hostí: Janu Kapelovú, Mateja Gavulu a Oldřicha Morysa.

Tvorcovia výstavy a kurátorka sa vzdali časti svojich honorárov a galérii tak nahradili financie pokrývajúce vstupný poplatok na výstavu. Diváci, ktorí na chod inštitúcie pravidelne prispievajú zo svojich daní, môžu vďaka tomuto gestu vidieť výstavu po prvýkrát zdarma. Okrem toho galéria ponúka výstavné priestory zadarmo na prenájom rôznym záujmovým skupinám alebo jednotlivcom. Autori sa tým pokúšajú vytvárať mentálny priestor, ktorý poskytuje podmienky na bližšie spoznávanie a pochopenie rôznych potrieb, záujmov a vedomostí. 

Pretórium, pôvodne renesančná radnica, bolo postavené po r. 1500 a je významnou historicko-architektonickou pamiatkou umiestnenou v stredovekom hradnom areáli mesta. Budova prešla dlhým architektonickým vývojom, viacerými stavebnými etapami a mnohými zmenami funkcií. V novšej histórii tu sídlila rímskokatolícka škola či prvá expozícia Múzea SNP. Od roku 1970 slúži Pretórium ako výstavný priestor galérie.

***