12. 4. Prednáška Ioany Popovej „Prekladať s obmedzeniami“ – v Galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave

12. 4.  Prednáška Ioany Popovej „Prekladať s obmedzeniami“ –  v Galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave

Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV a s CEFRES v Prahe vás pozýva na prednášku pani Ioany Popa na tému

Prekladať s obmedzeniami:

Sociologická štúdia transferov literatúr z východnej Európy do Francúzska počas Studenej vojny

12. apríla 2016 o 18.00 hod. v Galérii Francúzskeho inštitútu na Sedlárskej ul. v Bratislave

 

Ioana Popová pôsobí ako vedecká pracovníčka na CNRS a École des Hautes Études en Sciences Sociales a prednáška vychádza z jej vlastnej publikácie „Prekladať s obmedzeniami. Literatúra a komunizmus (1947-1989)“, ktorú v roku 2010 vydalo vydavateľstvo CNRS v edícii Culture & Société.

 

Prednáška vo francúzštine. Vstup voľný.


Viac