Od 12. 2. – TRIENÁLE TEXTILU – v Tatranskej galérii v Poprade (výstava potrvá do 10. 4. 2016)

Tatranská galéria v Poprade pozýva na výstavu

TRIENÁLE TEXTILU

Výstava trvá od 12. februára 2016 do 10. apríla 2016

*

TEXTILE ART OF TODAY je už IV. ročníkom, ktorý od roku 2006 predstavuje v krajinách V4 aktuálnu profesionálnu textilnú tvorbu. Na TEXTILE ART OF TODAY 2015 sa prihlásilo 230 výtvarných umelcov so 470 dielami, zo 41 krajín a zo 4 kontinentov.

 

(Zdroj: Tatranská galéria, E-mail z 21. 1. 2016)