12. 1. – Duchovná obnova S pátrom Ivanom Barusom – v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave

12. 1. – Duchovná obnova S pátrom Ivanom Barusom – v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave

Občianske združenie Priatelia svätej Veroniky Giuliani a páter Ivan Barus pozývajú:

 

Duchovná obnova

S pátrom Ivanom Barusom v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave 12. 1. 2019

Téma:

Prečo je dôležité nechať sa Bohom vychovávať, formovať a ako hľadať v jednotlivých životných situáciách Božiu vôľu

Kde:

Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline v Bratislave (navigácia Google mapy)

Kedy:

Sobota 12. 1. 2019 od 9.45 hod.

 

Na univerzite Panny Márie, Sídla múdrosti, o duchovnom živote Vás pozývame na jednodňovú otvorenú duchovnú obnovu s pátrom Ivanom Barusom.

 

Témy prednášok:

* Prečo si Boh praje, aby sme sa ním nechali viesť a formovať

* Ako nás Boh cez túto výchovu lieči z vnútorných zranení

* A ako nás vďaka tomu oslobodzuje z negatívnych duchovných pút

* Boh nás pozná lepšie, než sa poznáme my sami

* Prečo je potrebné, aby sme Bohu veľmi dôverovali aj vtedy, keď ešte nechápeme jeho zámery

* Ako Boh používa rôzne životné okolnosti na to, aby človeka zmenil

* Ako zmeniť postoj skleslosti zo životných okolností na dôveru a príležitosť posvätiť sa

* Ako v jednotlivých životných situáciách hľadať a jasnejšie spoznávať Božiu vôľu a Boží zámer

 

PROGRAM NA SOBOTU 12. 1. 2019

09.45 – moderovaná adorácia s prosbou o požehnanie duchovnej obnovy a modlitbou sv. ruženca za milosť jasnejšie spoznávať Božiu vôľu

11.00 – 1. časť prednášky

12.00  – obedná prestávka

13.00  – moderovaná adorácia chvál a zvelebovania s prosbou o zostúpenie Božieho požehnania a ochotu prijímať Božiu výchovu a formovanie

14.00  – 2. časť prednášky

15.00  – Korunka Božieho milosrdenstva s prosbou o odčinenie hriechov v životoch jednotlivcov i rodín

15.45  – svätá omša (celebruje páter Ivan Barus)

17.15  – požehnanie náboženských predmetov, obnova krstných sľubov a modlitba za uzdravenie duše i tela

18.30  – záver

***

Povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste prichádzali na tieto stretnutia s Pánom dobre a úprimne vyspovedaní a vopred pripravení na prijatie Božej milosti modlitbou k Pánovi a Matke Božej. Ich cieľom totiž nie je jednorazová automaticky pôsobiaca pomoc, ale vybudovanie si hlbšieho a trvalého vzťahu so živým Bohom.

***

Ak máte záujem o obed v študentskej jedálni, napíšte email na priatelia@psvg.sk. Organizátorom podujatia je páter Ivan Barus v spolupráci s občianskym združením Priatelia svätej Veroniky Giuliani.

Informácie o podobných duchovných podujatiach nájdete na internetovej stránke:

www.psvg.sk.