11. 5. – Podujatia NOC LITERATÚRY – v Trnave

11. 5. – Podujatia NOC LITERATÚRY – v Trnave

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj, pozýva na podujatie

Noc literatúry

11. mája 2016 v Knižnici JF v Trnave, Západoslovenskom múzeu v Trnave, v Divadle Jána  Palárika v Trnave, Západnom krídle radnice a v Kaviarni-bare Rotunda Spiegelsaal v Trnave.

Vstup voľný!

 

Miesta čítania:

– o 18.00 hod. v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1 (záhrada)

Veronika Šikulová: Medzerový plod

Číta: Bohumil Chmelík

– o 19.00 hod. v Západoslovenskom múzeu v Trnave – Múzeum knižnej kultúry na Námestí sv. Mikuláša 10

Dezső Kosztolányi: Sladká vrahyňa

Číta: Mária Jedľovská

– o 20.00 hod. v Divadle Jána Palárika v Trnave na Trojičnom nám. 2

Elena Ferrante: Geniálna priateľka

Číta: Tomáš Mosný

– o 21.00 hod. v Západnom krídle radnice na Hlavnej 1 v Trnave

Antoine Laurain: Mitterrandov klobúk

Číta: Pavol Tomašovič

– o 22.00 hod. v Kaviarni-bar Rotunda Spiegelsaal na Kalinčiakovej 14 v Trnave

Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně

Číta: Jaroslava Vydrová

 

***

Noc literatúry sa tento rok koná na Slovensku už po ôsmykrát. Cieľom je zoznámiť čitateľov s dielami európskych autorov, číta sa na netradičných i tradičných miestach vo viacerých mestách na Slovensku: Bratislava, Nitra, Modra, Senec, Dolný Kubín, Banská Štiavnica, Trenčín, Žilina, Košice, B. Bystrica a Trnava. Ukážky vyberá České centrum v spolupráci s veľvyslanectvami zapojených krajín. Čítajú známi ľudia – herci, primátori, osobnosti konkrétneho mesta.

Trnava sa zapája po tretíkrát. Čítať sa začne o 18.00 hod. v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, potom sa skupinka návštevníkov postupne presúva na ďalšie miesta čítania. Každé ďalšie čítanie začína celou hodinou a trvá 15 minút. Podujatie hudobne podporí Beáta Kuracinová Vargová. Učastník sa riadi mapkou miest a zbiera na čítajúcich miestach pečiatky do zlosovateľného lístka. Ten na poslednom mieste odovzdá hosteske a môže byť zaradený do žrebovania o knižné ceny. Knižné ceny venovali  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Mesto Trnava, Západoslovenské múzeum v Trnave, Divadlo Jána Palárika v Trnave.

Zo všetkých zúčastnených na čítacích miestach na Slovensku bude vyžrebovaný jeden účastník, ktorý získa víkendový pobyt pre dvoch v penzióne v Žítkovej. Ďalších dvadsať šťastlivcov zo Slovenska získa knihu Žítkovské bohyně.

---

Zdroja a kontakt:

Benjamína Jakubáčová, zástupkyňa riaditeľky
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova ul. 1, 918 20 Trnava
www.kniznicatrnava.sk
bjakubacova@kniznicatrnava.sk, 0949871615