11. 5. – Kolokvium DÚ Quo Vadis divadelná kritika a divadelné časopisy – v Goetheho inštitúte v Bratislave

11. 5. – Kolokvium DÚ Quo Vadis divadelná kritika a divadelné časopisy – v Goetheho inštitúte v Bratislave

    Divadelný ústav pozýva na medzinárodné kolokvium

Quo Vadis divadelná kritika a divadelné časopisy

v stredu 11. mája o 10:00 hod. v Goetheho inštitúte v Bratislave.

Medzinárodné kolokvium je zamerané na problematiku teatrologickej reflexie a divadelných periodík v 21. storočí. Jeho cieľom je v rámci diskusných panelov a prezentácií analyzovať podstatné otázky existencie divadelného časopisu v súčasnosti. Na základe poznatkov, názorov i návrhov divadelných odborníkov, hostí z rôznych kultúrnych periodík, ale aj samotných divadelných tvorcov sa bude usilovať identifikovať dnešné i budúce možnosti časopisov so zameraním na divadelné umenie.

Kolokvium je súčasťou festivalu Nová dráma/New Drama 2016.

Program: 

10.00 – 12.15 hod. Divadelný časopis – sonda do vnútra časopisu.

Prezentácie vybraných divadelných časopisov a diskusia s členmi ich redakcií.

Prípadové štúdie  

 

13.30 – 15.00 hod. Postavenie a úloha divadelných časopisov a iných umeleckých periodík dnes. 

Autori a čitatelia, analýza možností umeleckých periodík v informačnej dobe.

Moderovaná diskusia

--------------------

Hostia: Karel Král (SAD), Josef Herman (Divadelní Noviny), Octavian Saiu (The National University of Theatre and Film Bucharest), Martina Mašlárová (kød), Michaela Mojžišová (Slovenské divadlo) a ďalší...

 

 

Kontakt:

Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager

Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava

Tel:: 02/204 87 603, e-mail: dusan.poliscak@theatre.sk