10. ročník výzvy Mliečne zuby (uzávierka prihlášok: 28. 12. 2018)

10. ročník výzvy Mliečne zuby (uzávierka prihlášok: 28. 12. 2018)

Štúdio 12 vyhlasuje 10. ročník výzvy Mliečne zuby, ktoré sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12.

Ambíciou iniciatívy je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov bez žánrových obmedzení, reagujúcich na súčasné témy. Cieľom je vytvoriť priestor a primerané podmienky začínajúcim mladým tvorcom pre ich prvé inscenačné pokusy v podmienkach profesionálneho divadla.

Vybrané tímy postúpia do užšieho výberu na ústny pohovor, ktorý rozhodne o troch víťazných projektoch.

Uzávierka prihlášok je 28. februára 2018. Pred podaním projektu ponúkame konzultácie.

nformácie a zasielanie prihlášok: studio12@theatre.sk (PREDMET E-MAILU: nový Mliečny zub), 02/204 87 600.

Prihlášku projektu si môžete stiahnuť  TU .

***

Vyberieme tri projekty, ktoré získajú:
• zázemie na skúšanie a realizáciu projektu v priestore Štúdia 12
• jednorazový finančný príspevok na výrobu scény a kostýmov
• technické zabezpečenie inscenácie
• režijno-dramaturgické konzultácie
• premiéru a garanciu minimálne piatich repríz v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12
• propagácia projektu

Čo pre to musíte urobiť:
• premyslieť si projekt, sformulovať základnú ideu a koncepciu
• vytvoriť inscenačný tím
• vyplniť a poslať prihlášku

Vybrané tímy postúpia do užšieho výberu na ústny pohovor, ktorý rozhodne o troch víťazných projektoch.
Uzávierka prihlášok je 28. februára 2018.
Pred podaním projektu ponúkame konzultácie.
Informácie a zasielanie prihlášok: studio12@theatre.sk (PREDMET E-MAILU: nový Mliečny zub), 02/204 87 600
Prihláška na stiahnutie: www.studio12.sk

Výsledky zverejníme v marci 2018.
 

***
Kontakt/informácie:
Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager
Divadelný ústav
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava
Tel: 02 20487 603, 0917 404 505
E-mail: dusan.poliscak@theatre.sk