10. 4. – Prednáška JAROSLAVA GROCHOLA Vplyv Poľska na umenie Spiša – v Tatranskej galérii v Poprade

10. 4. – Prednáška JAROSLAVA GROCHOLA Vplyv Poľska na umenie Spiša – v Tatranskej galérii v Poprade

Tatranská galéria v Poprade pozýva

na prednášku MUDr. Jaroslava Grochola

Vplyv Poľska na umenie Spiša

z cyklu odborných prednášok z dejín umenia a kultúry Spiša

v utorok 10. apríla 2018 o 17.00 hod.

v Tatranskej galérii v Poprade na Hviezdoslavovej ul. 12.