10. 12. – KARIKATÚRA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA – workshop s MANDORom – v Bratislave

10. 12. – KARIKATÚRA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA – workshop s MANDORom – v Bratislave

Poľský inštitút na Slovensku pozýva na podujatie KARIKATÚRA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA – workshop s MANDORom – pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Ak radi kreslíte, ste vo veku od 15 do 26 rokov a zaujímajú vás dôležité a aktuálne svetové témy ako Utečenci, práva detí, práva žien a ich rola v udržaní mieru neváhajte sa prihlásiť na druhý ročník workshopu, ktorý sa bude konať dňa 10. 12. 2015 od 10. hod. do 14. hod. v Poľskom inštitúte v Bratislave na Nám. SNP 27.
Tento rok prijal pozvanie karikaturista známy pod umeleckým pseudonymom MANDOR, ktorý v hlavnej pozícii vystrieda karikaturistu DANGLÁRa.
Súčasťou workshopu bude premietanie filmu Burden of Peace, ktorý sa priamo dotýka tém, na ktoré budú účastníci reagovať prostredníctvom karikatúry.
Podmienky účasti: Účasť na workshope si môžete bezplatne zabezpečiť záväznou registráciou na tomto e-maile: registracia.polsky.institut@gmail.com;
viac informácii na: https://www.polinst.sk; v rámci registrácie je nutné uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, kontakt; kapacita workshopu je 30 účastníkov. Rozhoduje poradie registrácie. Hromadné registrácie nebudú uznané, každý účastník sa musí registrovať samostatne!

Podujatie sa uskutoční vďaka nasledujúcim inštitúciám:
spolupracujúcim v združení EUNIC Bratislava:
Goetheho inštitút v Bratislave
Poľský inštitút v Bratislave
Holandské veľvyslanectvo v Bratislave
Francúzsky inštitút v Bratislave
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave

 

Zdroj:

Martin Múranica, programové oddelenie Poľského inštitútu v Bratislave|  dział programowy Instytutu Polskiego w Bratysławie,
tel. +421 2 544 320 13

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že galéria Poľského inštitútu v Bratislave má od 17.6.2015 novú e-mailovú adresu: galeria.bratislava@instytutpolski.org

Interentové stránky: www .polinst.sk, www.poland.gov.pl