10. 11. – Vedecká konferencia SONDA DO POLITICKÉHO MYSLENIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA – v MS v Bratislave

10. 11. – Vedecká konferencia SONDA DO POLITICKÉHO MYSLENIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA – v MS v Bratislave

Slovenský historický ústav, Historický odbor Matice slovenskej pozýva na vedeckú konferenciu SONDA DO POLITICKÉHO MYSLENIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA v utorok 10. novembra 2015 o 13. hod. v Jozefínskej knižnici Matice slovenskej na Grösslingovej 23 v Bratislave 

PROGRAM

Pavol Krištof: Miesto demokracie v predrevolučnom myslení Ľudovíta Štúra

Milan Čáky: Ľudovít Štúr v kontexte európskeho politického myslenia

Roman Michelko: Ľudovít Štúr ako tvorca slovenskej politickej koncepcie

Peter Mulík: Ľudovít Štúr v polemike Milana Hodžu a Jozefa Škultétyho

Vincent Šabík: Intelektuál Ľudovít Štúr ako homo politicus

Jozef Darmo: Ľudovít Štúr a jeho projekt komunikačnej identity národa

Rastislav Molda: Formovanie obrazu Ľudovíta Štúra v Matici slovenskej v rokoch 1863 – 1875

 

Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., v. r., riaditeľ Slovenského historického ústavu

Prof. PhDr. Ján Lukačka, v. r., predseda Historického odboru Matice slovenskej

 

Kontakt:

PhDr. Peter Mulík, PhD., tajomník Historického odboru MS

Slovenský historický ústav, Grösslingova 23, 812 51 Bratislava

Mobil: 0905 560 386, e-mail: peter.mulik@matica.sk