1. 12. – Výstava PGU 40+ – Výber z akvizícií Považskej galérie umenia v Žiline 2006 – 2016 – v Považskej galérii umenia v Žiline (výstava potrvá do 22. 1. 2017)

1. 12. – Výstava PGU 40+ – Výber z akvizícií Považskej galérie umenia v Žiline 2006 – 2016 – v Považskej galérii umenia v Žiline (výstava potrvá do 22. 1. 2017)

Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva na výstavu

PGU 40+

Výber z akvizícií Považskej galérie umenia v Žiline 2006 – 2016

 

vo štvrtok  1. decembra 2016 o 17.00 hod.

na prvom poschodí vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia na Štefánikovej 2 v Žiline.

Kurátori: Mira Sikorová-Putišová, Milan Mazúr

Sprievodný program:

Tanečná performance Zuzany Burianovej

Autor hudby Claudio Curciotti.

Projekcia filmového dokumentu 40+ rokov PGU

 

Výstava potrvá do 22. 1. 2017.

Otváracie hodiny: utorok – sobota 9.00 – 17.00 hod., nedeľa 10.00 – 16.00 hod.

 

***

Názov výstavy PGU 40+ odkazuje na skutočnosti, že existencia Považskej galérie umenia v Žiline sa v tomto roku dostala do časového medzníka, ktorý môžeme metaforicky označiť ako „stredný vek“, pričom jej predchádzajúca činnosť výrazným podielom ovplyvňuje aj perspektívy aktivít galérie v budúcnosti. V období od vzniku galérie až do konca 80. rokov zameranie zbierkového fondu ovplyvnilo realizovanie pravidelných celoslovenských  prehliadok kresby, v nasledujúcom desaťročí bola PGU v Žiline prakticky jediná, ktorá systematicky získavala akvizície z oblasti nových médií 90. rokov. V novom miléniu sa budovanie zbierkového fondu galérie dá charakterizovať ako práca realizovaná v líniách, ktoré vyústili najmä do vzniku stálych expozícií. Prvé múzeum intermédií (od roku 2012), zameranej na prezentáciu diel intermediálneho a mediálneho umenia a Stálej expozície diel Vincenta Hložníka (od roku 2009). Získavanie akvizícií pre PGU je však, nielen v súvislosti so spomínanými výstupmi, komplexná činnosť, v rámci ktorej sa galéria orientuje najmä na získavanie diel od autorov v zbierke nezastúpených, na diela výtvarníkov, ktorých tvorba prekračuje regionálny rámec. Aktuálna výstava PGU 40+ prezentuje výber zo zbierkového fondu PGU v Žiline, nadobúdaného roku 2006. Ako projekt, ktorého základnou koncepciou je predstaviť činnosť v oblasti budovania zbierkového fondu v uvedenom časovom období, tak prináša diela realizované v širokom rozpätí médií: fotografie, kresby, plastiky, objekty, inštalácie, prípadne iné hybridné médiá. Súčasťou otvorenia výstavy bude aj prezentácia filmového dokumentu 40+ rokov PGU, zachytávajúceho doterajšiu odbornú činnosť Považskej galérie umenia v Žiline od jej vzniku, a to prostredníctvom vybraných ťažiskových projektov – predovšetkým výstav, a ďalších kľúčových momentov.

 

 

Viac: www.pgu.sk

 

Foto: archív Považskej galérie umenia v Žiline