27. 6. – Prezentácia publikácie Francesca Bamontea Diabolské posadnutia a exorcizmus – v UpéCé v Mlynskej doline v Bratislave

27. 6. – Prezentácia publikácie Francesca Bamontea Diabolské posadnutia a exorcizmus – v UpéCé v Mlynskej doline v Bratislave

Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza, Zachej s. r. o., Rádio Lumen a EURO-PRIO pozývajú

na prezentáciu publikácie

Francesco Bamonte: Diabolské posadnutia a exorcizmus

v stredu 27. 6. 2018 o 18.00 hod.

vo Veľkej sále Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza (UPéCé) na ul. Staré Grunty 36 v Mlynskej doline v Bratislave

***

Hostia podujatia – pátri:
* Mgr. Matúš Marcin, exorcista Košickej eparchie, vicekoordinátor česko-slovenskej jazykovej skupiny Medzinárodnej asociácie exorcistov
* PhDr. Imrich Degro, PhD., exorcista Košickej arcidiecézy, autor odborného posudku
* Mgr. Ing. Ivan Barus, kňaz, administrátor farnosti, autor odborného posudku

Moderátor večera a prednes:
doc. Mgr. art. Štefan Bučko

Hudobný sprievod:
Mgr. art. Jana Gubková Černá, ArtD. – husle

***

Doprava: autobus č. 39 zo zastávky Zochova ul.