27. 1. – Videl som tancovať Jitterboogie – 25. výročie úmrtia básnika MIROSLAVA VÁLKA – v Divadle Jána Palárika v Trnave

27. 1. – Videl som tancovať Jitterboogie – 25. výročie  úmrtia básnika MIROSLAVA VÁLKA – v Divadle Jána  Palárika v Trnave

Knižnica Juraja Fándlyho a Divadlo Jána Palárika v Trnave pozývajú na podujatie – poetické pásmo Videl som tancovať Jitterboogie – venované spomienke na 25. výročie úmrtia významného slovenského básnika, prekladateľa, publicistu, politika MIROSLAVA VÁLKA –  v stredu 27. januára 2016 o 10. hod. v Zrkadlovej sieni Divadla Jána  Palárika v Trnave.

Podujatie sa koná pod záštitou Tibora Mikuša, predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

 

Miroslav Válek sa narodil 17. júla 1927 v Trnave, kde v roku 1947 maturoval na obchodnej akadémii. Od roku 1949 pracoval v redakciách viacerých neliterárnych časopisov. Koncom 50. rokov sa stal redaktorom a v rokoch 1962 – 1966 šéfredaktorom literárneho mesačníka Mladá tvorba. V rokoch 1966 – 1967 bol spoluzakladateľom a prvým šéfredaktorom literárneho časopisu Romboid. V rokoch 1967 – 1968 zastával funkciu predsedu Zväzu slovenských spisovateľov. Po vzniku federatívneho usporiadania ČSSR od 1. januára 1969 sa stal ministrom kultúry v slovenskej vláde a zároveň členom predsedníctva ÚV KSS. Z týchto vysokých politických funkcii odišiel až v roku 1988 a potom krátko (do konca novembra 1989) pôsobil ako predseda Zväzu československých spisovateľov v Prahe. Zomrel 27. januára 1991 v Bratislave. Miroslav Válek vydal osem básnických zbierok, je autorom viacerých kníh pre deti a mládež, autorom esejí a prekladov. S Trnavou ho spája okrem miesta narodenia aj zoskupenie tzv. Trnavskej skupiny, patril medzi prvých slovenských básnikov, ktorí začali písať moderne – bez schematizmu.

 

Hlavným organizátorom podujatia je Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, spoluorganizátor Divadlo Jána Palárika v Trnave.

Scenár k poeticko-hudobnému pásmu Videl som tancovať Jitterboogie napísala Dana Podracká, hudbu zložil Marián Kokavec. Pásmo si vypočujú stredoškoláci v podaní hercov Divadla Jána Palárika Barbory Bazsovej a Martina Križana, hudobným hosťom je Marián Kokavec.

Osobnosť Miroslava Válka na úvod predstaví  Pavol Tomašovič – predseda Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trnave.

 

VSTUP VOĽNÝ!

 

Zdroj: B. Jakubáčová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, e-mail z 12. 1. 2016