21 3. – Udeľovanie Ceny Sebastian – v Bratislave

21 3. – Udeľovanie Ceny Sebastian – v Bratislave

Občianske združenie Ars ante portas pozýva na

Slávnostné udeľovanie Ceny Sebastian za obdobie rokov 2014 – 2015

v deň 331. výročia narodenia Johanna Sebastiana Bacha

21. marca 2016 o 18.00 h v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

Cenu Sebastian udeľuje občianske združenie Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha pre súčasníkov. Tentoraz Cenu Sebastian udelia ďalším trom laureátom, ktorých mená zverejnia až na podujatí 21. marca. Tí budú účinkovať v programe slávnostného večera. Okrem nich vystúpi aj laureát Ceny Sebastian za rok 2014, violončelista Jozef Lupták, ktorý v čase udeľovania Ceny účinkoval na Novom Zélande.

„Mimoriadne Ceny Sebastian tentoraz udelíme profesorovi Jánovi Valachovi, členovi odbornej poroty Ceny, pri príležitosti jeho významného životného jubilea 90 rokov (laudatio prednesie muzikologička Terézia Ursínyová) a ďalšiemu členovi poroty Ivanovi Kadlečíkovi in memoriam (laudatio uvedie publicista, historik kultúry a umenia Viliam Jablonický)," uviedol predstaviteľ občianskeho združenia Ars ante portas Ján Juráš.

Jozef Sebastian Bach

 

Po prvý raz túto cenu udelili za roky 2005 – 2007. Laureátmi ocenenia sa v minulých rokoch stali napríklad, skladateľ, klavirista Miro Bázlik, organista a organizátor organových festivalov na Slovensku Stanislav Šurin, slovenský organista a pedagóg Ferdinand Klinda, huslista Miloš Valent – dirigent súboru pre starú hudbu Solamente naturali, známy organový majster a pedagóg Ján Vladimír Michalko, dirigent, huslista Ewald Danel, violončelista Jozef Lupták a viacerí ďalší. Mimoriadnu Cenu Sebastian získala pri príležitosti významného životného jubilea aj prekladateľka a spisovateľka Jela Krčméry-Vrteľová.

Cenu Sebastian môže získať osoba alebo organizácia, žijúca, resp. registrovaná v Slovenskej republike, bez ohľadu na vek či dĺžku pôsobenia. Nomináciu môže poslať každý občan SR, prípadne organizácia (v jednom roku maximálne dve nominácie) e-mailom, faxom, poštou alebo osobne, ktorý vyplní príslušný formulár.

Cenu Sebastian tvorí Plaketa s portrétom Johanna Sebastiana Bacha, ktorej autorom je akademický maliar Miroslav Cipár a diplom na meno laureáta, informoval Juráš.

 

Zdroj: In: Teraz/Kultúra. TASR, Uverejnené: 17. 3. 2106.  Dostupné na internete: Ceny Sebastian opäť udelia 21. marca, v deň výročia narodenia Bacha.