21. 3. – Spevácko-hudobný večer Z MOCI LÁSKY... so šansoniérkou JANOU ORLICKOU – Vo V-Klube v Bratislave

21. 3. – Spevácko-hudobný večer Z MOCI LÁSKY... so šansoniérkou JANOU ORLICKOU – Vo V-Klube v Bratislave

Národné osvetové centrum pozýva

na spevácko-hudobný večer Z MOCI LÁSKY...

s vynikajúcou slovenskou šansoniérkou JANOU ORLICKOU.

vo V-klube na Nám. SNP 12 21. marca 2016 o 19:00 hod.

Program je zostavený z najkrajších modlitieb z celého sveta v jazyku aramejskom, ívrit, portugalskom, korzickom, ruskom, bulharskom, tahítskom a v ďalších.

Účinkujú: Jana Orlická – spev, Petr Kořínek – kontrabas, klavír,

Radek Pobořil – akoredeón

Vstupné: 6 €