17. 1. – Pietna spomienka k 160. výročiu úmrtia Ľudovíta Štúra – v Modre

17. 1. – Pietna spomienka k 160. výročiu úmrtia Ľudovíta Štúra – v Modre

Na fotografii hore: Smutná správa Janka Štúra o jeho bratovi Ľudovítovi Štúrovi s portrétom Ľudovíta Štúra

 

160. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra

Pietna spomienka pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča 

 

„Bílá snad si byla, když Modrou teď se nazýváš, černou, zdá se mi, než slouti mi ješte budeš“

V nedeľu 17. januára 2016 sa v Modre uskutoční pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľudovíta Štúra (* 28. októbra 1815, Uhrovec – † 12. január 1856, Modra), národného buditeľa, jazykovedca, politika, básnika a publicistu. V rámci  spomienkového podujatia, nad ktorým prevzal záštitu minister kultúry SR Marek Maďarič, sa v Modre uskutočnia viaceré spoločenské aktivity. Nimi mesto Modra zavŕši uplynulý, vládou SR vyhlásený Rok Ľudovíta Štúra, počas ktorého sa aj v našom meste uskutočnili viaceré literárne, športové, kultúrne a vzdelávacie podujatia, o ktoré sa pričinili modranské školy a občianske združenia. Mestu Modra sa za pomoci Ministerstva kultúry SR podarilo obnoviť náhrobný areál v miestnom cintoríne a do úspešného konca dotiahnuť osadenie novej Štúrovej lavičky v miestach, kde Ľudovít Štúr v Modre zvykol oddychovať.                                                                                                                                                     Počas januárovej pietnej spomienky si pripomenieme Štúrov plodný, no neľahký život, na jeho posledné dni v Modre, venujeme mu modlitbu, alegorickým historickým sprievodom si pripomenieme poslednú rozlúčku, položíme vence k jeho hrobu a večer zakončíme pásmom slova a hudby v Kultúrnom dome Ľ. Štúra.

 

Program pietneho podujatia:

9.30 – Slávnostné služby Božie – Slovenský evanjelický kostol, Dolná ul.

12.00 – Prehliadka novej expozície Ľudovít Štúr a moderné Slovensko – SNM-MĽŠ

14.00 – Štylizovaný historický sprievod – začiatok pred budovou SNM-Múzea Ľudovíta Štúra, Štúrova ul. 84

15.00 – Pietna spomienka na miestnom cintoríne, slávnostné príhovory, kladenie vencov

16.00 – Slávnostné pásmo slova a hudby venované Ľudovítovi Štúrovi, Kultúrny dom ĽŠ

 

Organizátori:
Mesto Modra, SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra, Cirkevný zbor ECAV                            

na Slovensku Modra

 

Kontakt a informácie:
Marcela Kvetková
MSKS Modra, msks-riaditel@modra.sk, tel.: 033 647 21 12, www.modra.sk

 

* * *

Na Štúrove posledné dni v Modre takto spomínal J. M. Hurban:

On umrel, podľa vlastného svojho názoru, ktorý dávno pred smrťou mi rozkladal, keď uvažoval o osobnosti Julia Ceasara a jeho smrti. Štúr umrel práve včas, keď veľké veci vykonal a k väčším sa chystal. „To je pekná smrť“, hovoril, „keď hrdina padá v mladom veku, prv, než svet môže vidieť jeho mdobu, aká konečne na každého prísť musí.“ Tu sme sa nezhodovali s Ľudovítom, ale bolo v tom tušenie jeho osudu tragického. Tušenie prorocké jeho skončenia je vyrazené i v tom epigrame na Modru: „Bílá snad si byla, když Modrou teď se nazýváš, černou, zdá se mi, než slouti mi ještě budeš!“ Mne tento nápis citovaný zavčasu prichodil podivným. Dôverného priateľa svojho, niečo skôr s Ľudovítom sa oboznámivšieho Juraja Bojislava Záborského, som sa v roku 1836 spytoval, čo by to znamenalo v tom nápise: „černou, zdá se mi, než slouti mi ještě budeš!“ On nemohol mi to vysvetliť. Keď som sa zoznámil s Ľudovítom, prvé bolo, na čo som sa domáhal. Ľudovít sa usmial a riekol: „To mi len tak v zadumaní nad Modrou prišlo na um, nie žebych niečo určitého bol myslel.“ Ako bych som zabudol na prvú otázku túto, ešte roku 1848 spytoval som sa, čo s tým nápisom chcel. To však bolo i posledné spytovanie sa, lebo odpoveď Ľudovítova prešla mi kosti. Ja bál som sa odvtedy o jeho život. „Ale očuješ“, vetil Ľudovít, „čo ti tak ten môj starý nápis vrčí v hlave? Už si sa ma niekoľko ráz na to dopytoval. Aby sa mi Modra ozaj raz nestala čiernou!“

 

HURBAN, J. M.: Ľudovít Štúr. Rozpomienky. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1959.

 

(Zdroj: E-mail, msks-riaditel@modra.sk)

17. 1. – Pietna spomienka k 160. výročiu úmrtia Ľudovíta Štúra – v Modre