„Návrat ku koreňom“ – podujtaie Veľyslanectva Poľskej republiky – 1. 7. 2024 – na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave

„Návrat ku koreňom“ – podujtaie Veľyslanectva Poľskej republiky – 1. 7. 2024 – na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave

Veľyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave pozýva na podujatie

Návrat ku koreňom

 v podelok 1. júla 2024 o 16.00 hod.

na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave