ZÁKON O TLAČOVEJ AGENTÚRE Slovenskej republiky č. 385/2008 Z. z.

10.03.2017 16:16

 

 Zákon č. 385/2008 Z. z.  o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. n: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky [online]. [Citované 10. 3. 2017]. Dostupné z internetu: <TU>.

 

***

VIAC: Médiá, audiovízia a autorské právo : Právny rámec: Slovenská republika: Tlačová agentúra Slovenskej republiky. In: MK SR [online]. [Citované 10. 3. 2017]. Dostupné z internetu: <TU>.