Výberové konanie na miesto šéfredaktora Romboidu – PODANIE PRIHLÁŠOK do 8. OKTÓBRA 2015!

08.09.2015 17:41
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska vyhlasuje výberové konanie
na miesto šéfredaktora Romboidu – časopisu pre literatúru a umeleckú komunikáciu.
Základné predpoklady uchádzača: ukončené vysokoškolské vzdelanie, orientácia v súčasnom literárnom umení, prax v oblasti umeleckej tvorby či literárnej vedy a kritiky, praktické skúsenosti v odbore, publikačná činnosť, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť jedného svetového jazyka.

Požiadavky: predloženie projektu novej obsahovej štruktúry časopisu a koncepcie jeho ďalšieho vývoja, ktorý by reflektoval aktuálne dianie v literatúre a kultúre a orientoval sa na širší okruh čitateľov.

Projekt spolu s prihláškou do konkurzu a pracovným životopisom treba zaslať na adresu:
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska,
Laurinská 2, 815 08 Bratislava,
alebo na mailovú adresu: aoss.spisovatelia@gmail.com.
Termín sa predlžuje do 8. októbra 2015  (pôvodný termín bol 30. 9. 2015).