OTVORENÁ VÝZVA NA ORGANIZOVANIE SVETOVÉHO KONGRESU SLOVAKISTIKY

29.07.2015 19:23

Vážené dámy a páni, predstavitelia všetkých zodpovedných inštitúcií i jednotlivci, počnúc SAV, MS, univerzitami v SR, umeleckými a spisovateľskými inštitúciami a nekončiac ministerstvom kultúry, školstva a zahraničia SR i NR SR,

s hlbokým vzťahom ku slovenskej literatúre, umeniu, kultúre, vede, jazyku a histórii a Slovenskej republike vôbec, inšpirovaný nielen piatym kongresom svetovej literárnovednej bohemistiky, ktorý sa zhodou okolností práve dnes začína (pozri informáciu nižšie), vyzývam Vás, aby ste navzájom zapli svoje všetky organizačné, intelektuálne, kontaktné i ekonomické páky a konečne aj v SR začali s organizovaním

SVETOVÉHO KONGRESU SLOVAKISTIKY

s pravidelným dvoj-, troj-, štvorročným či iným rytmom, kde by sa mohli aktívne stretnúť, prednášať, diskutovať všetci prizvaní zahraniční znalci, propagátori a hlbokí záujemcovia o slovenskú kultúru v najširšom možnom slova zmysle z Európy a sveta, ktorých akademické vystúpenia by boli čoskoro publikované v sumárnom zborníku prác, resp. podľa špecifických oblastí a témach i jednotlivo.

Bez toho, že by som rozvádzal, ako a prečo je to dôležité pre naše hlbšie a reálnejšie sebauvedomenie sebareflexiu i vnímanie nás vo svete, nehovoriac o propagácii celého štátu, čo si všade uvedomujú vo vyspelých kultúrach a národoch sveta, žiadam o urýchlené vytvorenie organizačného štábu, napríklad na pôde ministerstva kultúry SR či inde, ktorý by čo najskôr a myslím už na jeseň  2015, začal s organizačnou a koncepčnou prípravou nultého, či prvého SVETOVÉHO KONGRESU SLOVAKISTIKY v najbližšom období, možno aj s reálnym vyústením a dotiahnutím už v budúcom roku!

Myslím, že naše obrovské kultúrne a historické tohoročné jubileá – prinajmenej  Štúrovo (200) a Metodovo (1200) – by mali byť dostatočným impulzom, aby sme urobili rázny a neprehliadnuteľný inštitucionálny krok vpred v  spoznávaní slovakistických výkonov minulosti a súčasnosti!

Ďakujem za porozumenie, ale predovšetkým aktívne a razantné uchopenie tejto už dávnej a dlhodobej, hoci ešte oficiálne prekvapujúco stále nepísanej úlohy pre všetkých zodpovedných jednotlivcov a inštitúcie zaoberajúce sa slovenskou kultúrou v najširšom slova zmysle a význame.

S čoskoro očakávanými aktívnymi odozvami sa zaiste rád zapojím do všetkého potrebného.

Pozdravuje

VILIAM JABLONICKÝ, publicista, kritik, historik kultúry, člen mnohých vedeckých, kultúrnych, spisovateľských, novinárskych a historických inštitúcií doma a v zahraničí

Adresa: Kapicova 4, 85101 Bratislava

jablonickysk2@gmail.com, vjablonicky@post.sk

421 905151861, 421 2  63453561

Vysoké Tatry – Bratislava, 29. júla 2015

 

PS: Príloha – ako čiastočná inšpirácia z ČR :

Celosvětové setkání odborníků na českou literaturu

V. kongres světové  literárněvědné bohemistiky