Maťovčík, A.: Dolnozemskí Slováci v Kanade [O. Miháľ: Silbaš – Dedina snov: Budúci rok ideme domov, 2016]

31.01.2018 14:06

 

Ondrej Miháľ

SILBAŠ – DEDINA SNOV: BUDÚCI ROK IDEME DOMOV

Slovenský kanadský inštitút v Toronte, Tlačiareň P + M, Grafické štúdio Turany,

1. vyd., 2016, 235 s., ISBN 978-0-987951-1-5

 

Dolnozemskí Slováci v Kanade

AUGUSTÍN MAŤOVČÍK

V Slovenskej národnej knižnici sme s oneskorením zaevidovali ostatnú monografiu dolnozemského bádateľa a aktivistu v Kanade Ondreja Miháľa, ktorá vyšla pod názvom Silbaš – dedina snov. Budúci rok ideme domov v roku 2016. Bohato ilustrovaná kniha (s početnými fotografickými zábermi) s predslovom Antona Hykischa, prvého veľvyslanca Slovenskej republiky v Kanade, obsahuje kapitoly: Stručné dejiny Silbašu, Krátka história našej rodiny, Otcova cesta do Kanady, Cesta matky a detí do Kanady, Rok na dedine (podľa tradícií v Silbaši), Prvé roky v Kanade, Návštevy starej vlasti, Komunikácia s príbuznými, Pomoc rodine. O. Miháľ (* 1956) je dlhoročným bádateľom minulosti a novodobých osudov či príbehov dolnozemského slovenského vysťahovalectva do Kanady. Je autorom knižných prác vydaných v Toronte Slováci v Kanade svojimi očami (2003), Vojvodinskí Slováci v Kanade (2005), Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine (2008). V najnovšej monografickej práci Silbaš – dedina snov príťažlivou formou podáva príbeh rodiny Miháľovcov, pochádzajúcej z Vojvodiny. Ako píše autor v úvode: „Príbeh sa začína 4. augusta 1967, keď sme opustili Silbaš, dedinu s menšinovým slovenským obyvateľstvom vo vtedajšej Juhoslávii, a za necelých štyridsaťosem hodín sme sa ocitli v kozmopolitnom kanadskom meste Toronto, kde popri sebe žijú ľudia rôznorodých národností. Cesta bola vzrušujúca a traumatizujúca zároveň. Odísť s celou rodinou do Kanady bola slobodná vôľa mojich rodičov, ktorí sa však do konca života celkom nezmierili s týmto rozhodnutím. Ani jeden deň v Kanade sa nezaobišiel bez toho, aby sa nespomenul Silbaš“ (s. 7). Je to príbeh o sne, v ktorom najmä otec rodiny sľuboval, že „na budúci rok ideme domov“. Domov, to jest do vojvodinského Silbaša, sa však nevrátili.

Kniha podáva krátku históriu rodiny Miháľovcov, otcovu i matkinu cestu s deťmi do Kanady, nový život v kanadskom prostredí, ale hlavne podrobný opis tradícií dedinského prostredia v Silbaši, ktoré pre Miháľovcov ako emigrantov boli „limitujúcim faktorom rozvoja nášho života v Kanade“ (s. 38). Zo silbašských tradícií v kolobehu roka na dedine autor približuje silbašskú Veľkú noc, stavanie májov, slovenské pohreby, spev a muziku v Silbaši, detské zábavy a hry, silbašské svadby, silbašské priadky až po vianočné tradície. Kniha obsahuje mimoriadne bohatú fotografickú dokumentáciu, uchovanú v rodinnom archíve Miháľovcov, ako aj fotografie od ďalších rodín žijúcich v Kanade. Vďaka tejto dokumentácii, ako píše autor, ožívajú osudy jej protagonistov, a tak čitateľ môže lepšie pochopiť napísané a atmosféru Silbaša i vtedajšej Kanady (s. 221). Tento fond je základnou zbierkou a databázou archívu Slovenského kanadského inštitútu, budovaného od jeho zaregistrovania v roku 1904.

Zásluhou predsedu tohto inštitútu O. Miháľa sa v archíve sústredili knihy, noviny, časopisy, kalendáre, novinové výstrižky, staré fotografie, filmy, negatívy, audio- a videonahrávky a ďalšie materiály, dokumentujúce život Slovákov v Kanade. V tomto fonde sú viaceré osobné archívy slovenských dejateľov v Kanade (J. Silvaj, J. Gonda, J. Kopčok, Š. Srnka, M. Popík, A. Štavinová, Š. Marko a iní). Bolo by treba, aby tento mimoriadne cenný archív zostal ako ucelený fond na jednom mieste v Kanade či v USA, alebo sa archivoval na Slovensku, o čo sa O. Miháľ usiluje.

 

- - -

Bibliografický odkaz:

MAŤOVČÍK, Augustín: Dolnozemskí Slováci v Kanade [Recenzia knihy Ondrej Miháľ: Silbaš – Dedina snov: Budúci rok ideme domov, Slovenský kanadský inštitút v Toronte, 2016]. In: Literárny týždenník, č. 1 – 2, ročník: XXXI, vyšlo 17. 1. 2018, s. 12, 13. ISSN 0862-5999. Dostupné na internete: <TU>.