Literárny podvečer venovaný 10. výročiu založenia Klubu autorov a priateľov literatúry (21. 12. 2016)

02.01.2017 13:04

Dňa 21.12.2016 sa pod záštitou Mestskej knižnice v Holíči uskutočnil v krásnych priestoroch Kultúrno-osvetového centra v areáli holíčskeho zámku literárny podvečer venovaný 10. výročiu založenia Klubu autorov a priateľov literatúry, združujúci regionálnych básnikov a prozaikov severného Záhoria. Svoje staršie i novšie tvorivé počiny prezentovali básnici Ivan E. Hnát, Ján Rak ml., Vladimír Petrovič, Anton Hupka, Ladislav Špánik a prozaici Zdena Laciková a Fero Rajec, ktorých diela neopakovateľne interpretoval herec a recitátor Jozef Šimonovič.  Priatelia literatúry želajú autorom veľa tvorivých síl do ďalšej desaťročnice a veľa takýchto príjemných kultúrnych podujatí.

PETER STACHOVIČ, Holíč