Kontakt

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
Časopis Spolku slovenských spisovateľov

Adresa: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

Telefón: 02/5441 8670, 02/5443 1550
E-mail: literarny.tyzdennik@gmail.com

Internet: www.literarny-tyzdennik.sk

Kontaktujte nás