Kontakt

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
Časopis Spolku slovenských spisovateľov

Korešpondečná adresa: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

Dočasné náhradné priestory redakcie:

Michalská 20, Bratislava (Dom Michalská brána – 3. poschodie)

Telefón: 02/5441 8670
E-mail: literarny.tyzdennik@gmail.com

Internet: www.literarny-tyzdennik.sk

Vážení čitatelia, pre destaky každodenných spamových útokov sme museli formulár Kontaktujte nás odtsrániť.

Nájdete ho na novej webovej adrese: TU