Múzeum slovenskej keramickej plastiky a Galéria Ignáca Bizmayera v Modre, 2015. Foto: @ František Mach

Múzeum slovenskej keramickej plastiky a Galéria Ignáca Bizmayera v Modre, 2015. Foto: @ František Mach