Návod na vyhľadávanie na webových stránkach Literárneho týždenníka

    1) Do rámika Hľadaný výraz napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať, napr. meno a priezvisko autora (resp. len jeho priezvisko) alebo názov článku (resp. jeho časť).
    2) Zvoľte si v rámiku Prehľadávaná sekcia, kde chcete hľadať – buď Všade, alebo v sekcii Články, resp. v sekcii Katalógy, v ktorých sa nachádza väčšina uverejnených príspevkov.
    3) Klinknite myšou na funkciu Hľadať.


Vyhľadávanie

 


Návrat do funkcie Vyhľadávanie na stránke www.literary-tyzdennik.sk

dosiahnete spätnou šípkou v internetovom vyhľadávači, ktorý používate, alebo kliknite myšou SEM.