VERNISÁŽ VÝSTAVY Od bohyne k Bohorodičke, vdýchnuté Božím duchom – v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku – 23. októbra 2023

VERNISÁŽ VÝSTAVY Od bohyne k Bohorodičke, vdýchnuté Božím duchom – v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku – 23. októbra 2023

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Spolok Srbov na Slovensku
pozývajú

na vernisáž výstavy mladých srbských umelcov pod záštitou Marije Barlović, chargé d’affaires a. i. Srbskej republiky v SR

Od bohyne k Bohorodičke, vdýchnuté Božím Duchom

v pondelok 23. októbra 2023 o 14.00 hod.

na modrom podlaží Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity na Hrabovskej ceste 1 A v Ružomberku

 

VIAC: DANIElA SUCHÁ: Vernisáž výstavy Od bohyne k Bohorodičke, vdýchnuté Božím duchom  v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dostupné v internete: <TU>