VERNISÁŽ VÝSTAVY mladých srbských umelcov POZDRAV Z VOJVODINY 20. mája 2024 v Žiline

VERNISÁŽ VÝSTAVY mladých srbských umelcov POZDRAV Z VOJVODINY 20. mája 2024 v Žiline

Ing. Pavol Slota, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Spolok Srbov na Slovensku Vás 

pozývajú 

na vernisáž výstavy mladých srbských umelcov 

Pozdrav z Vojvodiny

20. mája 2024 v Gold wing na Mariánskom námestí 30/5 v Žiline

pod záštitou veľvyslanca Srbskej republiky v SR Jeho Excelencie Aleksandara Nakića

***

Výtvarné práce študentov Nikolu Mitića, Teodory Petković, Miroslava Janina, Marka Piroški, a študenta magisterského štúdia Filipa Džolića z Akadémie umení v Novom Sade vznikli v spolupráci združenia CYRILOMETODIADA a pravidelnej umeleckej tvorivej dielne „Od bohyne k Bohorodičke“.

Samotná umelecká tvorivá dielňa „Od bohyne k Bohorodičke“ sa zrodila na archeologickom nálezisku Donja Branjevina v obci Odžaci v Srbsku. Myšlienkou organizátora Nenada Živanova, predsedu kultúrneho združenia „Atanasije Nikolić“, je, aby na novoobjavenom archeologickom nálezisku umelci hľadali prostredníctvom umeleckého jazyka odpovede na najhlbšie otázky: kto sme, odkiaľ pochádzame a kam ideme.

Umelci v júni 2023 tvorili umelecké diela aj na Slovensku, a to na kultúrne a národne veľmi dôležitom mieste – velebnom Devíne, starobylom mieste s veľkým historickým a duchovným významom pre slovenský i srbský ľud. Na tom mieste začali podľa tradície sv. Cyril a sv. Metod svoje poslanie vzdelávať Slovanov a šíriť hlaholiku, ale aj šíriť a hlásať kresťanskú, apoštolskú vieru.

Tak ako umelci praveku tvorili a prispievali k rozvoju svojej kultúry, aj dnes sa umelci snažia prispieť ku kultúre rozvíjaním svojho individuálneho rozmýšľania o svete. Avšak to, čo túto tvorivú dielňu ukotvuje, je mocný koreň. Koreň, ktorý rastie do hĺbky a ktorý svojimi bočnými koreňmi preniká k prvým civilizáciám, čím sa usiluje spolu so zjavením, ktoré nám bolo zvestované prostredníctvom kresťanstva a bohatej tradície, šíriť, rozpínať, a takto zušľachtený a mocný vytrysknúť zo zeme a rozprestrieť svoje hranice a obzory do neba. Takéto ovocie sa dotkne toho, čo je očiam neviditeľné, čo je večné, čo nás obklopuje a k čomu všetci spejeme.
Ašpiráciou študentov tvorivej dielne je preto výtvarným jazykom odhaliť, poukázať a prezentovať dnešnému človeku jeho korene a tradície, ktoré nás všetkých, a najmä slovenský a srbský národ spájajú. A to všetko s cieľom prispievať k rozvoju hrdosti na svoj národ a slovanský pôvod, ako aj šíriť kresťanskú vieru, slovo a pravdu.

Daniela Suchá

 

(VIAC: TU)